YB yang sebenar

Posted on

YB yang dimaksudkan bukannya Yang Berhormat tetapi Yang Berbahagia.

Orang yang berbahagia adalah orang yang faham untuk apa hidup

 

“Orang yang berbahagia adalah orang yang faham untuk apa hidup”

Kita hidup di dunia ini hanya sementara, oleh itu janganlah menjadi sia-sia dalam menjalani hidup di dunia, kita akan hidup di akhirat bukan bukan setahun, bukan seabad,bukan 10 abad,bukan 1000 abad,bukan billion abad TETAPI SELAMA-LAMANYA.

> TUJUAN hidup hanya mencari keredhaan Allah, sesuai yang diabadikan dalam Al-Quran

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(Al-Bayyinah :5)

> PERANAN hidup sebagai khalifah, ALLAH berfirman

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah :30)

>TUGAS hidup mengabdikan diri pada ALLAH

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.(Adz-Zaariyat :56)

>PEDOMAN hidup adalah Al-Quran

“Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Al-Baqarah : 2)

>TELADAN hidup adalah nabi Muhammad

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Al-Ahzab :21)

>SAHABAT hidup adalah orang-orang beriman

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat(Al-Hujuraat :10)

>ALAT hidup adalah harta & kuasa

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. (Al- Qashash :77)

>MUSUH hidup adalah syaitan

“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu (Yaasiin:60),

Sahabatku, Kini sudah jelas untuk apa kita hidup yang sesaat ini.

Baca juga :

Posted @ www.isuhangat.net